Obowiązek posiadania kasy fiskalnej w 2018/2019 roku

Kasy fiskalne muszą posiadać przedsiębiorcy, którzy zajmują się doradztwem finansowym, gastronomią, wulkanizacją, a także ci, którzy prowadzą warsztaty samochodowe, fryzjerskie czy kosmetyczne. Czy przepisy te w tym roku zmieniły się znacząco? Kogo dotyczy obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Kasy fiskalne w 2018 roku – kto musi je mieć?

Więcej informacji na ten temat zawarto w Rozporządzeniu w sprawie zwolnień obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z grudnia ubiegłego roku. Paragraf 4 mówi o tym, kogo dotyczy obowiązek posiadania kasy fiskalnej. W tym roku nie uległ zmianie limit obrotu do kasy. Zgodnie z zasadą, która obowiązuje wszystkich podatników prowadzących sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych, kasa rejestrująca jest obowiązkowa, gdy ich obroty przekraczają 20 tysięcy złotych. Jednak do limitu tego nie wlicza się sprzedaż nieruchomości, środków trwałych oraz wartości prawnych i niematerialnych.

Kogo nie dotyczy jeszcze obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Jak na razie jest jeszcze kilka grup, które nie mają obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Należą do nich przedsiębiorcy prowadzący czynności notarialne, oferujący usługi telekomunikacyjne oraz świadczący usługi elektroniczne, którzy jednocześnie oferują także usługi telekomunikacyjne. Ponadto kas fiskalnych nie muszą mieć osoby oferujące usługi ubezpieczeniowe i finansowe. Nie dotyczy to jedynie osób, które oferują usługi w zakresie wymiany walut i nie jest to robione w ramach banku czy spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych. Z obowiązku posiadania kasy fiskalnej są też zwolnieni przedsiębiorcy oferujący usługi mające związek z obsługą rynku nieruchomości, o ile świadczenie tych usług w całości jest udokumentowane fakturą. Kas fiskalnych nie muszą mieć jeszcze osoby prowadzące sprzedaż wysyłkową. Warunkiem koniecznym jest jednak sytuacja, gdy zapłata trafia na rachunek bankowy podatnika lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, które jest członkiem. Ponadto z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać jakiej czynności dana dostawa dotyczyła i na czyją rzecz została wykonana. Więcej informacji na ten temat znajduje się w załączniku do omawianego rozporządzenia.

Kasy fiskalne w 2018 i 2019 roku – zmiany w prawie

Co ciekawe, stare kasy fiskalne są stopniowo wycofywane z użycia. W pierwszej kolejności należy zrezygnować z kas papierowych. Od 1 stycznia 2019 roku nowe kasy będą wymagane w przypadku sprzedaży paliw czy usług motoryzacyjnych. Od 1 lipca 2019 roku kasy fiskalne nowego typu będą obowiązywać w sprzedaży usług budowlanych i gastronomicznych. W kolejnych latach zmiany będą postępować w innych branżach. Nowelizacja ogranicza okres ważności potwierdzeń wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych dla kas z kopią papierową do końca tego roku i do końca 2022 roku dla kas z elektronicznym zapisem kopii.

Okazuje się, że w ciągu kolejnych kilku lat wszystkie kasy fiskalne będą musiały działać według nowych zasad. Okres przejściowy jest jednak dość duży. Mimo to zmiana jest ogromna. Warto jednak zauważyć, że obowiązek zmiany kasy dotyczy przede wszystkim małych i średnich podmiotów. Powodem jest dość duża szara strefa, która skłoniła rządzących do rozpoczęcia zmian właśnie od branży motoryzacyjnej, budowlanej czy gastronomicznej. W kolejnych latach zakres ten będzie rósł.

 

Kontakt