Subiekt Sprint 2

Subiekt Sprint 2

390.00zł - netto
479.70zł - brutto

Subiekt Sprint 2 to system szybkiej sprzedaży przeznaczony  dla firm obsługujących klientów detalicznych. Sprawdza się w sklepach jedno- i wielostanowiskowych (w tym samoobsługowych), zarówno w pojedynczych sklepach, jak i sieciach. Współpracuje z systemami handlowymi Subiekt GT lub Subiekt nexo (wymiana danych o towarach, cenach, kontrahentach itp.), a także z wieloma urządzeniami zewnętrznymi (drukarki fiskalne, czytniki kodów kreskowych, wagi elektroniczne itp.).

Kategoria:

Opis

Subiekt Sprint 2 to zupełnie nowa odsłona programu. System zyskał przejrzysty, intuicyjny interfejs, który maksymalnie upraszcza pracę. Wersja 2 została również wzbogacona o szereg nowych możliwości, które zapewniają szybszą obsługę klientów i sprawniejsze zarządzanie sklepem.

System złożony jest z dwóch głównych aplikacji – Sprzedaży i Zarządzania. Pierwsza umożliwia wystawianie dokumentów handlowych na stanowiskach sprzedaży; druga to aplikacja typu „back office”, która administruje sprzedażą, umożliwiając m.in. konfigurowanie stanowisk włącznie z urządzeniami zewnętrznymi, delegowanie i rozliczanie sprzedawców, kontrolę stanów magazynowych oraz konfigurowanie wymiany danych z systemem handlowym.

 Sprzedaż – najważniejsze funkcje:

 • sprawdzanie stanu magazynowego asortymentu w innych oddziałach (sklepach);
 • stosowanie promocji czasowych i cenowych definiowanych w Subiekcie nexo lub Subiekcie GT;
 • wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów sprzedaży (faktury, paragony) oraz zwrotów ze sprzedaży detalicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • obsługa wielu modeli drukarek fiskalnych w oparciu o protokoły komunikacyjne (m.in.: Novitus, Thermal, Posnet, Elzab, Upos);
 • obsługa wielu urządzeń zewnętrznych ułatwiających prowadzenie sprzedaży: wag elektronicznych, czytników kodów kreskowych (RS i klawiaturowych), wyświetlaczy;
 • obsługa ekranów dotykowych;
 • przyjmowanie płatności i wydawanie reszty w dowolnej walucie;
 • obsługa różnych form płatności (gotówka, karta, bon);
 • łatwe i bardzo szybkie wystawianie dokumentów dzięki zapisywaniu i fiskalizowaniu „online”, czyli natychmiastowym zapisie do bazy danych i zarejestrowaniu fiskalnym wprowadzonej pozycji asortymentowej;
 • możliwość jednoczesnego wystawiania wielu dokumentów na stanowisku (tryb multidokumentowy);
 • obsługa rabatów z możliwością definiowania dopuszczalnych progów rabatowych dla poszczególnych sprzedawców;
 • możliwość pobrania części utargu w trakcie pracy sprzedawcy;
 • identyfikacja towaru za pomocą czytnika kodów kreskowych oraz różnych sposobów wyszukiwania (po nazwie, symbolu, kodzie kreskowym lub PLU, za pomocą mechanizmu InsTYNKT);
 • obsługa asortymentu powiązanego (np. towar z opakowaniem);
 • obsługa kodów kreskowych ze zmienną ilością, ceną, wagą;
 • anulowanie pozycji i całego dokumentu;
 • drukowanie dokumentów na drukarkach graficznych i tekstowych;
 • w interfejsie dotykowym możliwość korzystania z przycisków szybkiej ilości (przydatne przy sprzedaży towarów w paczkach).

  Zarządzanie sklepem – najważniejsze funkcje:

 • konfigurowanie stanowisk sprzedaży z uwzględnianiem specyfiki prowadzonej na nich sprzedaży oraz zarządzanie infrastrukturą sprzętową;
 • kompleksowa obsługa personelu, z przypisywaniem ról i uprawnień oraz delegowaniem i rozliczaniem sprzedawców;
 • zarządzanie asortymentem – stany magazynowe (przyjęcie towaru, zwrot towaru, inwentaryzacja, przesorty), cenniki;
 • współpraca z systemem handlowym (Subiekt GT lub Subiekt nexo) – importowanie towarów, kontrahentów, cenników, użytkowników, danych o podmiocie; eksport sprzedaży; możliwość ustalenia harmonogramu wymiany danych między Subiektem Sprint a systemem handlowym.

Najważniejsze nowości w Subiekcie Sprint 2:

 • nowy wygląd programu – ułatwione poruszanie się po systemie;
 • zmiana ceny asortymentu niezależnie od systemu handlowego;
 • zbiorcze przypisywanie ustawień dotyczących ekranu dotykowego dla wszystkich stanowisk;
 • drukowanie duplikatów wystawionych dokumentów handlowych;
 • przypisywanie filtrów towarów do stanowiska (na danym stanowisku domyślnie użytkownik będzie widział odfiltrowaną listę asortymentową);
 • usuwanie wszystkich zastosowanych rabatów w trakcie wystawiania dokumentu handlowego;
 • możliwość wydrukowania ostatnio wystawionego dokumentu;
 • możliwość zabezpieczania pliku archiwum hasłem;
 • dodatkowe zabezpieczanie po stronie systemu handlowego przed pojawianiem się różnic w stanach magazynowych między sklepem, centralą a systemem handlowym. Zabezpieczenie dostępne po stronie systemu handlowego Subiekt GT w wersji 1.39;
 • filtrowanie towarów po statusie aktywności (dowolny, aktywny, nieaktywny).

Ceny Subiekta Sprint 2:

Dla użytkowników bez aktywnego abonamentu do Subiekta Sprint oraz dla nowych klientów:

 • licencja na pierwsze stanowisko sprzedaży: 400 zł netto
 • rozszerzenie na kolejne stanowisko sprzedaży: 400 zł netto

Sprzedaż

 • Pełna obsługa dokumentów handlowych: paragony, paragony imienne, zwroty ze sprzedaży detalicznej (w tym także do paragonów nieistniejących w systemie), faktury sprzedaży (w tym detaliczne oraz uproszczone) zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi.
 • Łatwe i bardzo szybkie wystawianie dokumentów dzięki zapisywaniu i fiskalizowaniu „online”, czyli natychmiastowym zapisie do bazy danych i zarejestrowaniu fiskalnym wprowadzonej pozycji asortymentowej.
 • Możliwość jednoczesnego wystawiania wielu dokumentów na stanowisku (tryb multidokumentowy).
 • Identyfikacja towaru za pomocą czytnika kodów kreskowych oraz różnych sposobów wyszukiwania (po nazwie, symbolu, kodzie kreskowym lub PLU, za pomocą mechanizmu InsTYNKT).
 • Obsługa ekranów dotykowych.
 • Obsługa asortymentu powiązanego (np. towar z opakowaniem).
 • Obsługa kodów kreskowych ze zmienną ilością, ceną, wagą.
 • Anulowanie pozycji i całego dokumentu.
 • Drukowanie dokumentów na drukarkach graficznych i tekstowych.
 • W interfejsie dotykowym możliwość korzystania z przycisków szybkiej ilości (przydatne przy sprzedaży towarów w paczkach).
 • Obsługa rabatów (do pozycji lub całego dokumentu) z możliwością definiowania dopuszczalnych progów rabatowych dla poszczególnych sprzedawców.Możliwość usuwania zastosowanych rabatów w trakcie sprzedaży.
 • Opcjonalna sprzedaż towarów z ceną otwartą – ustalaną dopiero w momencie sprzedaży (np. bukiety kwiatów).
 • Sprawdzanie informacji o towarach w trakcie prowadzenia sprzedaży (np. sprawdzanie ceny, szczegółowego opisu towaru).
 • Obsługa wielu modeli drukarek fiskalnych w oparciu o protokoły komunikacyjne (m.in.: Novitus, Thermal, Posnet, Elzab, Upos).
 • Drukowanie faktur na drukarkach fiskalnych (na urządzeniach udostępniających taką funkcjonalność).
 • Wydruk raportu dobowego (na drukarkach fiskalnych) z poziomu aplikacji.
 • Obsługa wielu urządzeń zewnętrznych ułatwiających prowadzenie sprzedaży: wag elektronicznych, czytników kodów kreskowych (RS i klawiaturowych), wyświetlaczy.
 • Rozbudowany i modyfikowalny model płatności: możliwość tworzenia zestawów płatności opartych o płatności gotówkowe (w tym w walutach obcych), kartą płatniczą, przelewem, ratalne, bony, płatności odroczone.
 • Przyjmowanie płatności gotówkowych w różnych walutach.
 • Wyliczanie reszty do wydania, z wyborem waluty, w jakiej wypłacana jest reszta.
 • Ponowny wydruk ostatnio wystawionego dokumentu.
 • Możliwość pobrania części utargu (wypłaty) w trakcie pracy sprzedawcy oraz zasilania stanowiska gotówką (wpłata).
 • Możliwość sprawdzenia przewidywanego stanu gotówki przez kasjerów.
 • Opcjonalne zatwierdzanie wykonania niektórych czynności przed ich wykonaniem przez sprzedawców z wyższymi uprawnieniami (np. bilans otwarcia, stornowanie pozycji).
 • Opcjonalne prowadzenie sprzedaży poniżej stanów magazynowych.
 • Sprawdzanie stanu magazynowego asortymentu w innych oddziałach (sklepach).
 • Stosowanie promocji czasowych i cenowych

Zarządzanie sklepem

 • Definiowanie podstawowych danych sklepu oraz ustawień technicznych.
 • Konfigurowanie stanowisk sprzedaży z uwzględnianiem specyfiki prowadzonej na nich sprzedaży (np. na stanowisku mięsnym domyślnie ustawianie filtru asortymentu na mięso i wędliny).
 • Opcjonalne przypisywanie ustawień zbiorczo na wszystkie stanowiska.
 • Zarządzanie infrastrukturą sprzętową (urządzeniami zewnętrznymi: drukarki klasyczne, drukarki fiskalne, czytniki kodów kreskowych – klawiaturowe oraz RS, wagi, wyświetlacze, inwentaryzatory) oraz przypisywanie ich do stanowisk sprzedaży.
 • Przypisywanie wyglądu interfejsu na stanowiskach (klasyczny, dedykowany dla ekranów dotykowych).
 • Definiowanie grup uprawnień personelu jako ról.
 • Zarządzanie personelem z przypisywaniem ról.
 • Definiowanie kursów walut przyjmowanych jako płatności dla dokumentów.
 • Określanie zestawów form płatności dostępnych na stanowiskach.
 • Zarządzanie wzorcami wydruków (graficznymi oraz tekstowymi).
 • Otwieranie i zamykanie sesji kasjerów.
 • Rozliczanie kasjerów, w tym rozpoczynanie i kończenie sesji kasowych, rozliczanie niedoborów i nadwyżek gotówkowych oraz obrotu opakowaniami.
 • Ewidencjonowanie danych klientów.
 • Ewidencjonowanie informacji o asortymencie z możliwością ustalania indywidualnych cen per oddział (nadpisywanie cen ustalanych w centrali).
 • Ewidencjonowanie i przeglądanie wystawionych dokumentów sprzedaży.
 • Unieważnianie wystawionych dokumentów.
 • Opcjonalne ponowne fiskalizowanie dokumentów.
 • Drukowanie duplikatów dokumentów.
 • Ewidencjonowanie przyjęć towarów z zatwierdzaniem ich oraz obsługą zwrotów.
 • Obsługa przesunięć międzymagazynowych.
 • Wykonywanie inwentaryzacji, inwentaryzacji wyrównującej stany magazynowe w oddziale i centrali oraz wystawianie przesortów (dokument wyrównujący stan magazynowy podobnych towarów – np. jogurtów o innych smakach).
 • Zarządzanie licencjami programu.
 • Archiwizowanie i dearchiwizowanie danych (z możliwością zabezpieczania hasłem).

Synchronizacja danych

 • Współpraca z systemem handlowym (Subiekt GT lub Subiekt nexo).
 • Definiowanie modelu synchronizacji – rozproszonego lub scentralizowanego.
 • Import danych o asortymencie, klientach, cennikach, użytkownikach, danych o podmiocie.
 • Synchronizowanie stanów magazynowych.
 • Eksport sprzedaży dokumentów wystawionych w oddziale do systemu handlowego.
 • Opcjonalne grupowanie paragonów m.in. per osoba wystawiająca lub też eksport każdego paragonu oddzielnie.
 • Opcjonalne generowanie przychodu wewnętrznego na brakujące stany magazynowe (po stronie systemu handlowego).
 • Eksport dokumentów kasowych powstałych na skutek rozliczenia sesji kasjerów.
 • Definiowanie zadań synchronizacji.
 • Rejestr wykonania synchronizacji ze szczegółowymi opisami wykonanych operacji.
 • Opcjonalne automatyczne czyszczenie rejestru synchronizacji z operacji starszych niż określona liczba dni.
 • Możliwość ustalenia harmonogramu wymiany danych między Subiektem Sprint a systemem handlowym.
 • Dodatkowe zabezpieczanie po stronie systemu handlowego przed pojawianiem się różnic w stanach magazynowych między sklepem, centralą a systemem handlowym. Zabezpieczenie dostępne po stronie systemu handlowego Subiekt GT w wersji 1.39.
 • Import powiązania dodatkowych kodów kreskowych z ilościami asortymentu.
 • Import definicji promocji z systemu handlowego.

Kontakt